Facebook Logo

ประมวลภาพ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ภายใต้ชื่อนิทรรศการ “โขน” ฟื้นศาสตร์ ฟื้นศิลป์ สืบสาน ไว้ในแผ่นดิน ด้วยพระบารมี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565

ประมวลภาพ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ภายใต้ชื่อนิทรรศการ “โขน” ฟื้นศาสตร์ ฟื้นศิลป์ สืบสาน ไว้ในแผ่นดิน ด้วยพระบารมี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565

#Rcac #ประมวลภาพ #ภาพบรรยากาศ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.

#ภาพบรรยากาศ พิธีเปิด นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ภายใต้ชื่อนิทรรศการ “โขน” ฟื้นศาสตร์ ฟื้นศิลป์ สืบสาน ไว้ในแผ่นดิน ด้วยพระบารมี

นางนราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยภริยาคณะรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรษา 12 สิงหาคม 2565 “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน:With Love for the Nation” ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่บริเวณเชิงสะพาน ผ่านฟ้าลีลาศถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

โดยเริ่มจากโซน

ที่ 1-3 ตามลำดับ

ภายในโซนที่ 3 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน นิทรรศการ“โขน” ฟื้นศาสตร์ ฟื้นศิลป์ สืบสานไว้ในแผ่นดิน ด้วยพระบารมี กระทรวงวัฒนธรรม โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และคณะกรรมการจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จัดขึ้น มีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และดร.สุรัตน์ จงดา อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำชมการแสดงตัวอย่างโขนสด ตอนหนุมานจับนางสุวรรณมัจฉา และตอนยกรบ ภายในห้องออดิทอเรียมเป็นเวลา ๑๕ นาที จากนั้นภริยานายกรัฐมนตรี พร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมชม การสาธิตปักผ้าพัสตราภรณ์ และสาธิตการทำหัวโขน บริเวณชั้น ๒ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ก่อนเดินทางกลับ

ทั้งนี้กำหนดเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙o พรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation” รอบคู่สมรสคณะรัฐมนตรี มีดังต่อไปนี้

เวลา 14.00 น. คณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรีเดินทางถึงนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ พักรับรอง ณ ห้องรับร้อง ชั้น 2

– คณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี พร้อมกัน ณ บริเวณด้านหน้า นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และถ่ายรูปหมู่ด้านหน้า นิทรรศน์รัตนโกสินทร์บริเวณเลข 90

– ภริยานายกรัฐมนตรี (นางนราพร จันทร์โอชา) พร้อมด้วยคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมการสาธิต และจำหน่ายสินค้าตามแนวพระราชดำริฯ ของกระทรวงมหาดไทย โดยร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนและสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ณ ลานพลับพลา มหาเจษฎาบดินทร์

– ภริยานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมการสาธิต และการจำหน่ายสินค้าจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน.

– ภริยานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

“ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With love for the Nation” ในรูปแบบ Live Exhibition ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย 5 ห้อง ได้แก่

ห้องที่ 1 ธรณิน สินธุ์ วนา ระยะเวลาประมาณ 5 นาที

ห้องที่ 2 จากฟากฟ้า สู่แผ่นหล้า ระยะเวลาประมาณ 15 นาที

ห้องที่ 3 ด้วยดวงใจ ห่วงใยประชา ระยะเวลาประมาณ 10 นาที

ห้องที่ 4 ราษฎร์ร่วมพัฒนา ระยะเวลาประมาณ 5 นาที

ห้องที่ 5 สืบสานรักษา พระราชปณิธาน ระยะเวลาประมาณ 6 นาที

– ภริยานายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะคู่ สมรสคณะรั ฐมนตรี เยี่ยมชมนิ ทรรศการโขนภายใต้หัวข้อ “ฟื้นศาสตร์ ฟื้นศิลป์ สืบสานไว้ในแผ่นดิน ด้วยพระบารมี ” ของกระทรวงวัฒนธรรม ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ขอขอบคุณ ข้อมูลและภาพบางส่วนจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

On 15 August 2022 at 14.00 hrs., Mrs. Naraporn Chan-o-cha, spouse of the Prime Minister together with the Ministers’ spouses visited the exhibition “With Love for the Nation”, celebrating the auspicious occasion of Her Majesty Queen Sirikit the Queen Mother’s 90th birthday on 12 August 2022, organized on Ratchadamnoen Klang Road from Phan Fa Lilat Bridge to the Democracy Monument by viewing Zone 1-3 respectively.

For Zone 3 at the Ratchadamnoen Contemporary Art Center, there was the exhibition “Khon (prestigious masked dance) Revival of Knowledge and Art, Preservation as legacy of the Kingdom under the Royal benevolence”, organized by the Office of Contemporary Art and Culture, Ministry of Culture. H.E. Mr. Itthiphol Kunplome, Minister of Culture, together with Mrs. Yupha Thaweewattanakitboworn Permanent Secretary for Culture, Mr. Kowit Pakamart, Director – General, Office of Contemporary Art and Culture, and executives of the Ministry of Culture including Dr. Surat Jongda, lecture of College of Dramatic Arts, Bundit Pattanasilp Institute who is an organizing committee of Khon Performance of the Support Foundation of Her Majesty Queen Sirikit the Queen Mother, jointly welcomed Mrs. Naraporn Chan-o-cha and the Ministers’ spouses. Then, they watched the sample of Khon performance episodes “Hanuman capturing Supannamatcha” and “Yok Rob (battle)” at the Auditorium Hall for 15 minutes. After that, they observed the demonstrations of embroidery fabrics and Khon masks on the 2nd floor before departing.

The schedule of visiting the exhibition “With Love for the Nation”, celebrating the auspicious occasion of Her Majesty Queen Sirikit the Queen Mother’s 90th birthday on 12 August 2022 of the Prime Minister’s spouse and Ministers’ spouses was as follows.

At 14.00 hrs., the Prime Minister’s spouse and Ministers’ spouses arrived at the Rattanakosin Exhibition Hall and proceeded to the reception room on the 2nd floor.

– They gathered in front of the Rattanakosin Exhibition Hall at no. 90 for group photo.

– They watched the demonstrations and product sales under the guideline of Royal Initiatives of the Ministry of Interior in collaboration with the Community Development Department and the Ministry of Interior’s Ladies Association at the Royal Pavilion Mahajetsadabadin.

– They watched the demonstrations and product sales of the Office of the Non-Formal and informal Education, Ministry of Education.

– They visited the exhibition “With Love for the Nation” which was interactive and live exhibition at the Rattanakosin Exhibition Hall divided into 5 rooms as follows:

Room 1: The concepts of land, water and forests that are behind royal projects (5 min.)

Room 2: A multimedia show of HM Queen Sirikit’s work and achievements (15 min.)

Room 3: Royally initiated projects of Her Majesty from the past until the present (10 min.)

Room 4: The success and benefits of royal projects for both public and private sectors (5 min.)

Room 5: The works of HM King Bhumibol Adulyadej the Great and how Her Majesty Queen Sirikit helped carry on his aspirations. (6 min.)

– They visited the exhibition “Khon (prestigious masked dance) Revival of Knowledge and Art, Preservation as legacy of the Kingdom under the Royal benevolence”, organized by the Ministry of Culture at the Ratchadamnoen Contemporary Art Center.

hibition is opened to the public from now until 15 August 2022 during 09.00 – 20.00 hrs. at the exhibition hall, 2nd floor and the Auditorium 1st floor, Ratchadamnoen Contemporary Art Center, Bangkok

#Rcacbkk#rcac84#84rcac#ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ประมวลภาพ พิธีเปิด นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ภายใต้ชื่อนิทรรศการ “โขน” ฟื้นศาสตร์ ฟื้นศิลป์ สืบสาน ไว้ในแผ่นดิน ด้วยพระบารมี

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.กิจกรรมอื่นๆ