ประมวลภาพ ผู้เข้าชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรม Artist Talk & Curator Tour ฟังการเสวนาสร้างการเรียนรู้ และนำชมนิทรรศการ “จินตนานัปการ” นิทรรศการศิลปะภาพถ่ายอินฟราเรด

ประมวลภาพ ผู้เข้าชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรม Artist Talk & Curator Tour ฟังการเสวนาสร้างการเรียนรู้ และนำชมนิทรรศการ “จินตนานัปการ” นิทรรศการศิลปะภาพถ่ายอินฟราเรด

#Rcac #ประมวลภาพ #ภาพบรรยากาศ

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 และวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565

#ภาพบรรยากาศ

ผู้เข้าชมนิทรรศการ และเข้าร่วมกิจกรรม Artist Talk & Curator Tour เข้าฟังการเสวนาสร้างการเรียนรู้ และนำชมนิทรรศการ “จินตนานัปการ” นิทรรศการศิลปะภาพถ่ายอินฟราเรด

โดย นายสมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์

ภัณฑารักษ์ อลิซ วิชช์โชติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565

ในช่วงเช้ามีผู้เข้าชม “จินตนานัปการ” นิทรรศการศิลปะภาพถ่ายอินฟราเรด

โดยคณะอาจารย์และน้องๆนักเรียน ปวช.ปี 3 จากเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ จำนวน 80 คน

และในช่วงบ่าย คณะน้องๆ นักศึกษา จากวิทยาลัยเพาะช่าง ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 จำนวน 60 คน เข้าร่วมฟังบรรยายเกี่ยวกับนิทรรศการ “จินตนา นัปการ” โดยศิลปินคุณสมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์ และภัณฑารักษ์ คุณอลิซ วิชช์โชติ

ในกิจกรรม Artist Talk & Curator Tour

เข้าฟังการเสวนาสร้างการเรียนรู้นิทรรศการ “จินตนานัปการ” นิทรรศการศิลปะภาพถ่ายอินฟราเรด

ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

และวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 13.00 -16.00 น.

คณะสามกรุง และประชาชนทั่วไป เข้าฟังการเสวนาสร้างการเรียนรู้ในนิทรรศการ “จินตนานัปการ” นิทรรศการศิลปะภาพถ่ายอินฟราเรด โดยศิลปินคุณสมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์ และภัณฑารักษ์ คุณอลิซ วิชช์โชติ

ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

นิทรรศการ“ จินตนานัปการ” จัดแสดงผลงานกว่า 60 ภาพ บนพื้นที่กว่า 1,000 ตารางเมตร โดยการนำเสนอภาพถ่ายความงามในธรรมชาติ ในอีกรูปแบบหนึ่ง แม้ละม้ายคล้ายกับสิ่งที่เคยเห็นแต่กลับต่างจาก การรับรู้ของดวงตามนุษย์ตามปกติ ด้วยการใช้กล้องดิจิตอลดัดแปลง ให้รับแสงสีปกติผนวกกับแสงอินฟราเรด ก่อให้เกิดความงาม ความรู้สึกและอารมณ์ดุจต่างภพต่างมิติ เพื่อกระตุ้นเตือนเรา ผู้มักยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางแห่งความคิด กำหนดกฎเกณฑ์จำนวนมาก แล้วเรียกขานสิ่งต่าง ๆ ที่ต่างจากตนว่าคือผิดปกติ หากวันหนึ่ง ดวงตาของเรา ต้องปรับให้คุ้นกับสิ่งที่ไม่เคยได้พบเห็นมาก่อนในชีวิต ความผิดปกติชั่วคราว หรือถาวรเหล่านั้นย่อมสร้างแรง สั่นสะเทือนต่อความคิด ความเชื่อ ความรู้สึก สั่นคลอนมิติแห่งความงามกระทั่งขยายขอบเขตแห่งจินตนาการ ต่อไปอีกมากมาย อย่างที่เราเองก็คาดไม่ถึง

สามารถเข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 – 28 กันยายน 2565 ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

เวลา 10.00-19.00 อังคาร-อาทิตย์

(เว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

#นิทรรศการ #ศิลปะภาพถ่ายอินฟราเรด #ภาพถ่ายอินฟาเรด #ภาพถ่าย #จินตนานัปการ

#Rcacbkk#rcac84#84rcac#ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ประมวลภาพผู้เข้าชมนิทรรศการ และกิจกรรม Artist Talk & Curator Tour เข้าฟังการเสวนาสร้างการเรียนรู้ และนำชมนิทรรศการ “จินตนานัปการ” นิทรรศการศิลปะภาพถ่ายอินฟราเรดกิจกรรมอื่นๆ