Facebook Logo

ประมวลภาพ พิธีเปิดนิทรรศการ “Quartet” โดย 4 ศิลปิน

ประมวลภาพ พิธีเปิดนิทรรศการ “Quartet” โดย 4 ศิลปิน

“Quartet” Art Exhibition

#Rcac #ประมวลภาพ #ภาพบรรยากาศ

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น.

#ภาพบรรยากาศ

พิธีเปิด นิทรรศการ “Quartet” โดย 4 ศิลปิน

“Quartet” Art Exhibition

ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานพิธีเปิด นิทรรศการ “Quartet” ของ 4 ศิลปิน

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยศิลปินแห่งชาติ อ.ธงชัย รักประทุม อ.สมศักดิ์ เชาวธาดาพงษ์

ร่วมด้วย อ.บุญพาด ฆังคะมะโน คณะบดีคณะศิลปวิจิตร และคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศิลปินร่วมสมัย แขกผู้มีเกียรติ นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมในงาน

ณ ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ “Quartet” Art Exhibition

จัดโดย

ธีรานนท์ จักรชัยอนันท์

ปรานต์ ชาญโลหะ

มินทร์ลดา จักรชัยอนันท์

วีระพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ

จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 – 29 กันยายน 2565

ห้องนิทรรศการ 5 และ U Gallery ชั้น 2

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ

เวลา 10.00 – 19.00 น.

(หยุดทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตกฤษ์)

ขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#นิทรรศการ #QUARTET #ภาพพิมพ์ #จิตรกรรม #สีน้ำมัน #Silkscreen #DigitalPrint #ภาพพิมพ์เทคนิคผสม

#Rcacbkk#rcac84#84rcac#ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ประมวลภาพ พิธีเปิด

นิทรรศการ “Quartet” โดย 4 ศิลปิน

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น.กิจกรรมอื่นๆ