Facebook Logo

ประมวลภาพ พิธีเปิดนิทรรศการสร้างสรรค์ศิลปกรรมภาคใต้ “ศรัทธา (The Faith)”

ประมวลภาพ พิธีเปิดนิทรรศการสร้างสรรค์ศิลปกรรมภาคใต้ “ศรัทธา (The Faith)”

#Rcac #ประมวลภาพ

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 18.30 น.

ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ภาพบรรยากาศ

พิธีเปิดนิทรรศการสร้างสรรค์ศิลปกรรมภาคใต้ “ศรัทธา (The Faith)”

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดยกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการสร้างสรรค์ศิลปกรรมภาคใต้ โดยเป็น 1 ใน 34 โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนิทรรศการสร้างสรรค์ศิลปกรรมภาคใต้ โดยมีนางสาวศิริวัฒน์ แสนเสริม คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย นายสมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ ประธานที่ปรึกษาสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย นางนวลลออ ปิ่นทอง นายกสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย นางจีระนันท์ พิจรปรีชา กวีซีไรต์ พ.ศ. 2532 พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน เข้าร่วมงาน ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

นิทรรศการสร้างสรรค์ศิลปกรรมภาคใต้ “ศรัทธา (The Faith)” ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย เครือข่ายศิลปินภาคใต้ นำโดย อารีย์ คงพล สัมฤทธิ์ เพชรคง สุบิน เมืองจันทร์ ธีระยุทธ์ จินประชา ชัยณรงค์ โภชาธาร และมณีรัตน์ ศรีคำภา เป็นการนำเสนอผลงาน จำนวนกว่า 100 ผลงาน จากศิลปินภาคใต้ที่แสดงถึงมุมมองแนวคิดทางศิลปวัฒนธรรมตามความคิดและความประทับใจที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตน นำเสนอความงามของกลิ่นอายของวัฒนธรรมผ่านการปรุงแต่ง สร้างสรรค์ของศิลปินภาคใต้สู่สังคมเมืองหลวงเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงขับเคลื่อนศิลปะร่วมสมัย โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 1,800 คน สร้างการรับรู้จากสื่อสังคมออนไลน์ประมาณ 90,000 คน และก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนระหว่างการจัดงานกว่า 4,000,000 บาท

โดยนิทรรศการดังกล่าวเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 3 – 27 พฤษภาคม 2566 ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

(เวลา 10.00-19.00 น. วันอังคาร-วันอาทิตย์ ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ Facebook: Aree Kongpol // Aree Phuket Gallery House

ชม Live พิธีเปิดนิทรรศการ ได้ที่ เฟซบุ๊ก หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

1. https://fb.watch/kjgROxbSwD/

2. https://fb.watch/kjgTCpkfhn/

3. https://fb.watch/kjgUh1jVib/

#โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

#กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#กระทรวงวัฒนธรรม

#ContemporaryArt

#ContemporaryArtPromotionFund

#art #art #artevent #artwork #artgallery #artexhibition #exhibition #bangkok #painting #นิทรรศการ #ศิลปะ #Exhibition2023 #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

#rcacbkk #rcac #rcac84 #84rcac #ratchadamnoencontemporaryartcenter #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ประมวลภาพ พิธีเปิดนิทรรศการสร้างสรรค์ศิลปกรรมภาคใต้ “ศรัทธา (The Faith)”
กิจกรรมอื่นๆ