Facebook Logo

ประมวลภาพ พิธีเปิดนิทรรศการ “อาภรณ์ 5 การสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม : สุโขทัย” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ประมวลภาพ พิธีเปิดนิทรรศการ “อาภรณ์ 5 การสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม : สุโขทัย” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566

#Rcac #ประมวลภาพ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ “อาภรณ์ การสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม : สุโขทัย” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 น.

ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ภาพบรรยากาศ

พิธีเปิดนิทรรศการ “อาภรณ์ การสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม : สุโขทัย” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ “อาภรณ์ ๕ การสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม : สุโขทัย” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยมีนางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ผศ.ดร. อุทัย วิชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ ศิลปิน นักออกแบบ เครือข่ายทางวัฒนธรรม และสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมรับฟังการเสวนาจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อ “การสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม” ชมการแสดงชุดนาฏศิลป์ประยุกต์ พร้อมวงดนตรีแชมเบอร์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร การแสดงแบบเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับโดยนางแบบและนายแบบ ท่องโลกเสมือนจริงผ่านนวัตกรรมแว่นวีอาร์ ชม Motion Graphic พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการดังกล่าว

ทั้งนี้ นิทรรศการ “อาภรณ์ ๕ การสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม : สุโขทัย” เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 1 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

ชม Live พิธีเปิดนิทรรศการ ได้ที่ เฟซบุ๊ก หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

https://www.facebook.com/OfficeOfContemporaryArtAndCulture/videos/639076764409619

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#กระทรวงวัฒนธรรม

#art #art #artevent #artwork #artgallery #artexhibition #exhibition #bangkok #painting #นิทรรศการ #ศิลปะ #Exhibition2023 #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

#rcacbkk #rcac #rcac84 #84rcac #ratchadamnoencontemporaryartcenter #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ประมวลภาพ พิธีเปิดนิทรรศการ “อาภรณ์ 5 การสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม : สุโขทัย” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566
กิจกรรมอื่นๆ