Facebook Logo

ประมวลภาพ การจัดกิจกรรม ภายใต้งาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

ประมวลภาพ การจัดกิจกรรม ภายใต้งาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

#Rcac #ประมวลภาพ #ภาพบรรยากาศ

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

งาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 เมษายน 2565 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

(โซน 4 เยาวชนสรรค์สร้างงานศิลป์)

นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้เข้าสำรวจการจัดเตรียมพื้นที่ในการจัดกิจกรรมภายใต้งาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 20 – 24 เมษายน 2565 ซึ่งจัดขึ้นภายในหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (โซน เยาวชนสรรค์สร้างงานศิลป์) ประกอบด้วย

พื้นที่นิทรรศการชั้น 1 : กิจกรรมตลาดนัดศิลปะ ซึ่งมีสินค้าศิลปะร่วมสมัยที่น่าสนใจมาจำหน่ายพร้อมทั้งสาธิตให้แก่ผู้มาร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการ “ภาพเก่าเล่าเรื่องกรุงรัตโกสินทร์” ที่รวบรวมภาพถ่ายสถานที่สำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์จำนวนเกือบ 100 ภาพ พร้อมด้วยการแสดง “เดี่ยวระนาดเอก 4 คน 2 ราง” จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (ในเวลา 13.00 – 13.30 น.) และการแสดง “สมาร์ทเมจิก” (รอบที่ 1 เวลา 16.00 – 16.15 น. และรอบที่ 2 เวลา 17.00 – 17.15 น.)

ห้องออดิทอเรียม : มีกิจกรรมการฉายภาพยนตร์ โดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้แก่ ภาพยนตร์ เรื่อง “วิจิตรสมัย” ภาพยนตร์ที่เรียงร้อยภาพของกรุงรัตนโกสินทร์จากยุค 2470 จนถึงปัจจุบัน (เริ่มฉายเวลา 10.00 – 10.45 น.) และภาพยนตร์ เรื่อง “สวรรค์มืด” (พ.ศ. 2501) ภาพยนตร์แนวชีวิตประกอบเพลง เรื่องราวของหญิงสาวกำพร้าที่พบรักกับคนเก็บขยะผ่านบทพิสูจน์ของชีวิต (เริ่มฉาย 17.00 – 19.00 น.) และรับชมการเสวนาวิชาการ เรื่อง “เสภารัตนโกสินทร์” โดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ที่จะบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมา และพัฒนาการของเสภาในสมัยรัตนโกสินทร์ พร้อมการสาธิตการขับเสภา โดยวงปี่พาทย์เสภาจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมภายใน ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน บริเวณชั้น 3 ของอาคาร ได้แก่ นิทรรศการ “ชุมชนอาเซียนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร” นิทรรศการที่นำองค์ความรู้เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของชุมชนอาเซียนดั้งเดิมในกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ เขมร ญวน พม่า มอญ ลาว และมุสลิม โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อนำเสนอเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ขนบประเพณีของชุมชนอาเซียนที่อยู่อาศัยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารอย่างร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

สำหรับผู้สนใจร่วมกิจกรรมหรือสอบถามข้อมูลได้ที่โทร. สายด่วนวัฒนธรรม 1765

สามารถศึกษาข้อมูลโดยละเอียด และลงทะเบียนเข้าชมผ่านทาง website

https://www.m-culture.go.th/th/article_view.php?nid=17238620

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ งาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

ระหว่างวันที่ 20 – 24 เมษายน 2565 ตั้แต่เวลา 10.00 – 20.00 น.

ขอขอบคุณ

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#Rcacbkk#rcac84#84rcac#ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
กิจกรรมอื่นๆ