Facebook Logo

ประมวลภาพ พิธีลงนามโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ระหว่างปี 2565-2569 ผ่านระบบออนไลน์ และพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายไทย-จอร์แดน

ประมวลภาพ พิธีลงนามโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ระหว่างปี 2565-2569 ผ่านระบบออนไลน์ และพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายไทย-จอร์แดน

#Rcac #ประมวลภาพ #ภาพบรรยากาศ

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.

ภาพบรรยากาศ พิธีลงนามโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ระหว่างปี 2565 – 2569 ผ่านระบบออนไลน์ และพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายไทย – จอร์แดน

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ในฐานะตัวแทนรัฐบาลไทยและนางฮัยฟา นัจจาร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนในฐานะตัวแทนรัฐบาลจอร์แดน เป็นประธานร่วมกันในพิธีลงนามโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ระหว่างปี 2565-2569 ผ่านระบบออนไลน์ และพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายไทย-จอร์แดน โดยมีนายธาเมอร์ อับดัลลา โมฮัมหมัด อัดวาน เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนประจำมาเลเซีย (เขตอาณาดูแลประเทศไทย) นายชวดล นิปธานนนท์ อุปทูต รักษาการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายธนวัต ศิริกุล รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วม และนำชมนิทรรศการฯ โดยนางสาวอุรุษยา อินทรสุขศรี ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม ณ ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

โดยความร่วมมือของกระทรวงวัฒนธรรมทั้งสองประเทศได้เห็นชอบร่วมกันในการจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ระหว่างปี 2565-2569 เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ ซึ่งโครงการฯ นี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 โดยร่างโครงการฯ มีสาระสำคัญมุ่งเน้นความร่วมมือทางวัฒนธรรมในทุกระดับผ่านความร่วมมือระหว่างกันในสาขาทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย อาทิ วรรณกรรม ศิลปะการแสดง ภาพยนตร์ การละครและดนตรี ทัศนศิลป์ อุตสาหกรรมวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ระหว่างทั้งสองประเทศ บนพื้นฐานของหลักต่างตอบแทนและความเท่าเทียมกัน รวมทั้งสนับสนุนการจัดการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 55 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จอร์แดน ในแต่ละประเทศตั้งแต่ปี 2564 ต่อเนื่องถึงปี 2565 และในโอกาสครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จอร์แดนในปี 2569 ด้วย

และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการลงนามโครงการฯ และโอกาสครบรอบ 55 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ ไทยและจอร์แดนร่วมกันจัดนิทรรศการภาพถ่ายไทย-จอร์แดน

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 30 พฤษภาคม 2565

ณ ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

เข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ซึ่งนิทรรศการนี้มีทั้งหมด 55 ภาพ ประกอบด้วยภาพถ่ายจากฝ่ายไทย และฝ่ายจอร์แดนที่ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและบริการทางวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ (5F) 5 ด้าน ได้แก่ อาหาร (Food) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) ผ้าและการออกแบบแฟชั่น (Fashion) ศิลปะการต่อสู้ (Fighting) และการอนุรักษ์และขับเคลื่อนเทศกาลและประเพณีสู่ระดับโลก (Festival) รวมทั้งภาพถ่ายมรดกโลกของทั้งสองประเทศ

ขอขอบคุณ ข้อมูลข่าวและภาพจาก รัฐบาลไทย Royal Thai Goverment

#นิทรรศการ#ภาพถ่าย#ไทยจอร์แดน#นิทรรศการภาพถ่ายไทยจอร์แดน#อาหาร#ภาพยนตร์และวีดิทัศน์#ผ้าและการออกแบบแฟชั่น#ศิลปะการต่อสู้#การอนุรักษ์ขับเคลื่อนเทศกาลและประเพณีสู่ระดับโลก#ภาพถ่ายมรดกโลกจากทั้งสองประเทศ#ThaiJordanianPhotoExhibition#Food#Film#Fashion#Fighting#Festival

#Rcacbkk#rcac84#84rcac#ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ภาพบรรยากาศงาน วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.


ภาพบรรยากาศ นิทรรศการภาพถ่ายไทย – จอร์แดนกิจกรรมอื่นๆ