ประมวลภาพ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานของหอศิลป์ และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาค

ประมวลภาพ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานของหอศิลป์ และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาค

#Rcac #ประมวลภาพ #ภาพบรรยากาศ

เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

#ภาพบรรยากาศ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานของหอศิลป์ และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาค

ณ ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานของหอศิลป์ และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาค จำนวน 6 แห่ง

ได้แก่ บ้านสิงหไคล มูลนิธิชะมดภัย จังหวัดเชียงราย, หอศิลป์ริมน่า น จังหวัดน่าน, หอโหวด 101 จังหวัดร้อยเอ็ด, ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย, สวนศิลป์บ้านดินจังหวัดราชบุรี, ศาลเจ้าเฉ้งจุ้ยจ้อซู้ก๋ง จังหวัดกระบี่,

โดยมี นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์

พร้อมด้วย รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ประธานมูลนิธิชะมดภัย

นายวินัย ปราบริปู ผู้จัดการหอศิลป์ริมน่าน

นายกิตติพงษ์ ธรรมวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

นายตรีเพ็ชร กุลเถกิง ประธานศาลเจ้า จุ้ยจ้อซู้ก๋ง เป็นผู้แทนหน่วยงานร่วมลงนาม

ทั้งนี้มีผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณ ภาพบางส่วนจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#Rcacbkk#rcac84#84rcac#ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ประมวลภาพ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานของหอศิลป์ และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาค

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565กิจกรรมอื่นๆ