Facebook Logo

ประมวลภาพ พิธีเปิดนิทรรศการ “ศิลปะเพื่อสายน้ำ” โดย กลุ่ม จิตรกรไทย

ประมวลภาพ พิธีเปิดนิทรรศการ “ศิลปะเพื่อสายน้ำ” โดย กลุ่ม จิตรกรไทย

#Rcac #ประมวลภาพ #ภาพบรรยากาศ

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565

#ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดนิทรรศการ “ศิลปะเพื่อสายน้ำ” โดย กลุ่ม จิตรกรไทย

ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ

โดยมีนายบุญชัย เบญจรงคกุล เป็นประธานในพิธี

มีอาจารย์จินตนา เปื่ยมศิริ หัวหน้าโครงการฯ เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ

พิธีกร โดย ศิลปินโยทะกา จุลโลบล

พร้อมด้วยนางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ นางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายและแหล่งทุน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สศร. สื่อมวลชน ศิลปิน และผู้สนใจ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

นิทรรศการ “ศิลปะเพื่อสายน้ำ” แสดงผลงานกว่า 100 ผลงาน จากศิลปินแห่งชาติและศิลปินไทยรวม 64 ศิลปิน เป็นอีกหนึ่งในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจําปี 2565 และการลงนามความร่วมมือ (mou) ระหว่างกลุ่มจิตรกรไทย กับกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 3 – 27 กรกฎาคม 2565

ณ ห้องนิทรรศการ 5 และ ยูแกลลอรี่ ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

เวลา 10.00 – 19.00 น. (ปิดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ขอขอบคุณ ภาพบางส่วนจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#Rcacbkk#rcac84#84rcac#ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ภาพบรรยากาศงานพิธีเปิดนิทรรศการฯ วันศุกร์ที่ กรกฎาคม 2565กิจกรรมอื่นๆ