Facebook Logo

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม การอบรมสีน้ำ ในกิจกรรม “สีสันวันสุข” โครงการ 1 + 1 มากกว่า 2

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม การอบรมสีน้ำ ในกิจกรรม “สีสันวันสุข” โครงการ 1 + 1 มากกว่า 2

#Rcac #ประมวลภาพ #ภาพบรรยากาศ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565

#ภาพบรรยากาศ การจัดการอบรมสีน้ำ ในกิจกรรม “สีสันวันสุข” โครงการ 1 + 1 มากกว่า 2 ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ

กองทุนภูรีพัฒน์ ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

จัดการอบรมสีน้ำ ในกิจกรรม “สีสันวันสุข” โครงการ 1 + 1 มากกว่า 2

ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

โดยได้รับเกียรติจากนายเขมชาติ เทพไชย อดีตผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นประธานในพิธีเปิด

และนายบันชา ศรีวงศ์ราช ประธานเครือข่ายสมาคมสีน้ำนานาชาติแห่งประเทศไทย (IWS Thailand) เป็นวิทยากรในการอบรมฯ

กิจกรรมในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญ เพื่อให้เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเอง ณ “ปัจจุบันขณะ” ด้วยการใช้สีน้ำเป็นเครื่องมือ อีกทั้งผลงานของเด็กทุกคนจะได้จัดแสดง อันจะนําไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจให้ทั้งเจ้าของผลงานและผู้ร่วมชมผลงาน

ทั้งนี้ ผลงานจากผู้เข้าร่วมอบรมฯ จะนำมาจัดแสดงใน

นิทรรศการสีน้ำ “สีสันวันสุข” ศิลปะสีน้ำ จากเพื่อน…เพื่อเพื่อน

ทั้งนี้ผลงานจากผู้เข้าร่วมอบรมฯ จะนำมาจัดแสดงในนิทรรศการสีน้ำ “สีสันวันสุข” ศิลปะสีน้ำ จากเพื่อน…เพื่อเพื่อน

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2565

ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ขอขอบคุณ ภาพบางส่วนจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#Rcacbkk#rcac84#84rcac#ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565

ภาพบรรยากาศ นิทรรศการสีน้ำ “สีสันวันสุข” ศิลปะสีน้ำ จากเพื่อน…เพื่อเพื่อนกิจกรรมอื่นๆ