ประมวลภาพการจัดกิจกรรม พิธีปิดโครงการ กิจกรรม “สีสันวันสุข” โครงการ 1 + 1 มากกว่า 2

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม พิธีปิดโครงการ กิจกรรม “สีสันวันสุข” โครงการ 1 + 1 มากกว่า 2

#Rcac #ประมวลภาพ #ภาพบรรยากาศ

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565

#ภาพบรรยากาศ พิธีปิดโครงการ กิจกรรม “สีสันวันสุข” โครงการ 1 + 1 มากกว่า 2

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ

กองทุนภูรีพัฒน์ ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

จัดพิธีปิดโครงการ กิจกรรม “สีสันวันสุข” โครงการ 1 + 1 มากกว่า 2

ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

โดยมี นายเขมชาติ เทพไชย ประธานการจัดงานสีสันวันสุขและนายกศิลปากรสมาคม คุณพนิตนาฏ ศิริหาญยากร ประธานกองทุนภูรีพัฒน์ อาจารย์ไพโรจน์ ทองคำสุข ราชบัณฑิต อาจารย์บันชา ศรีวงศ์ราช ประธานสีน้ำโลกประเทศไทย พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญ เพื่อให้เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเอง ณ “ปัจจุบันขณะ” ด้วยการใช้สีน้ำเป็นเครื่องมือ อีกทั้งผลงานของเด็กทุกคนจะได้จัดแสดง อันจะนําไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจให้ทั้งเจ้าของผลงานและผู้ร่วมชมผลงาน

ทั้งนี้ ผลงานจากผู้เข้าร่วมอบรมฯ จะนำมาจัดแสดงใน

นิทรรศการสีน้ำ “สีสันวันสุข” ศิลปะสีน้ำ จากเพื่อน…เพื่อเพื่อน

ทั้งนี้ผลงานจากผู้เข้าร่วมอบรมฯ จะนำมาจัดแสดงในนิทรรศการสีน้ำ “สีสันวันสุข” ศิลปะสีน้ำ จากเพื่อน…เพื่อเพื่อน

ภายในวันงาน พบกับ

– การแสดงปิดโครงการ “ตอนสิ่งควรรู้ก่อนดูโขน” บรรยายโดย อาจารย์ไพโรจน์ ทองคำสุก ราชบัญฑิต

– การแสดงโขนชุด “กำเนิดหนุมาน” อำนวยการแสดงโดย อาจารย์ไพโรจน์ ทองคำสุก ราชบัญฑิต

– การแสดงชุด “มโนราห์ตัวอ่อน ” การแสดงของเด็กโครงการสีสันวันสุข

– การเสวนาย่อย “สีน้ำกับการใช้ชีวิต” โดย อาจารย์บันชา ศรีวงศ์ราช ประธานเครือข่ายสมาคมสีน้ำนานาชาติแห่งประเทศไทย

กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการ “สีสันวันสุข” โครงการ 1 + 1 มากกว่า 2

ศิลปะสีน้ำ จากเพื่อน…เพื่อเพื่อน นิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์ของผู้เข้ารับการอบรมฯ

นิทรรศการสีน้ำ “สีสันวันสุข” ศิลปะสีน้ำ จากเพื่อน…เพื่อเพื่อน

จัดแสดงวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2565

เพราะโอกาสและแรงบันดาลใจมีค่ามากกว่าสิ่งใดๆ ด้วยแรงบันดาลใจจากเด็กที่ได้รับโอกาสได้รู้ ได้เห็น ได้ลอง ผ่านการ “ชิมโลก” จัดโดย กองทุนภูรีพัฒน์

กดติดตาม และข้อมูล ที่มาโครงการได้ที่ เฟซบุ๊ก กองทุน ภูรีพัฒน์ (Pooh-ree Pattana Fund) https://www.facebook.com/Poohreepattana/?ti=as

#กิจกรรม #นิทรรศการ #ศิลปะเด็ก #สีน้ำ #กองทุนภูรีพัฒน์ #โขน #สีสันวันสุข

ขอขอบคุณ ภาพบางส่วนจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#Rcacbkk#rcac84#84rcac#ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565กิจกรรมอื่นๆ