ประมวลภาพ พิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ประมวลภาพ พิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

#Rcac #ประมวลภาพ #ภาพบรรยากาศ

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น.

#ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

โดย คุณสมบัติ วัฒนไทย (กรรมการผุ้จัดการสมบัติเพิ่มพูนแกลลอรี่) เป็นประธานในพิธีเปิด

พร้อมด้วยนางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเข้าร่วมพร้อมกล่าวต้อนรับ

และผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญพาด ฆังคะมะโน คณบดีคณะศิลปวิจิตรเป็นผู้กล่าวรายงาน

พร้อมทั้ง นาวสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ เจ้าหน้าที่ สศร. ศิลปินแห่งชาติ อ.ปริญญา ตันติสุข ศิลปินผู้มีชื่อเสียง คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ผู้ร่วมงานพร้อมได้รับความสุขสุนทรีย์จากการชมผลงานการสร้างสรรค์จากศิลปินแห่งชาติ คณาจารย์จากคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โดยมี นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดแสดงงานวิชา Display Design ชิ้นสุดท้ายของปี โดยนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ (Commde) รุ่นที่ 12

โดยมีนางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยศูนย์หอศิลป์ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ผู้ร่วมงานพร้อมได้รับความสุขสุนทรีย์จากการชมผลงานการสร้างสรรค์จากศิลปินแห่งชาติ คณาจารย์จากคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

นิทรรศการจัดแสดงวันที่ 2 – 16 มิถุนายน 2565

ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ขอขอบคุณ ภาพบางส่วนจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#คณะศิลปวิจิตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรม

#ประชาสัมพันธ์คณะศิลปวิจิตร #คณะศิลปวิจิตร

#นิทรรศการ #ศิลปกรรม #คณาจารย์ #คณะศิลปวิจิตร #สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

#ทัศนศิลป์

#Rcacbkk#rcac84#84rcac#ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ภาพบรรยากาศงานพิธีเปิดนิทรรศการฯ วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565กิจกรรมอื่นๆ