ประมวลภาพ การจัดแสดงงานวิชา Display Design ชิ้นสุดท้ายของปี โดยนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ (Commde) รุ่นที่ 12

ประมวลภาพ การจัดแสดงงานวิชา Display Design ชิ้นสุดท้ายของปี โดยนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ (Commde) รุ่นที่ 12

#Rcac #ประมวลภาพ #ภาพบรรยากาศ

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น.

ภาพบรรยากาศ การจัดแสดงงานวิชา Display Design ชิ้นสุดท้ายของปี โดยนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ (Commde) รุ่นที่ 12

ภาพบรรยากาศงาน Gallery of the Light โดยนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ปี 2 ซึ่งเป็นการเล่นกับเงาและแสงสีของไฟ ผลงานแต่ละชิ้น ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปินมากกว่า 20 ท่าน ผ่านการตีความ กระบวนการสร้างสรรค์แนวคิด และออกแบบสื่อความหมายออกมาในมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละกลุ่ม

โดยมี นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดแสดงงานวิชา Display Design ชิ้นสุดท้ายของปี โดยนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ (Commde) รุ่นที่ 12

โดยมีนางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยศูนย์หอศิลป์ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

“Gallery of the light” หรือนิทรรศการแห่งแสงไฟ คือการจัดแสดงงานของนิสิตชั้นปีที่ 2 ด้วยการเล่นกับเงาและแสงสีของไฟ ผลงานแต่ละชิ้น ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปินมากกว่า 20 ท่าน ผ่านการตีความ กระบวนการสร้างสรรค์แนวคิด และออกแบบสื่อความหมายออกมาในมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละกลุ่ม

*นิทรรศการจัดแสดงภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 18.00 – 21.00 น.

ขอขอบคุณ ภาพบางส่วนจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#GalleryOfTheLight #Commde12 #Commde #DisplayDesign #Exhibition #Design

#Rcacbkk#rcac84#84rcac#ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ภาพบรรยากาศงาน วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 – 21.00 น.กิจกรรมอื่นๆ