ประมวลภาพ พิธีเปิดการอบรมโครงการวัยเกษียณสร้างงาน โดยการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564

ประมวลภาพ พิธีเปิดการอบรมโครงการวัยเกษียณสร้างงาน โดยการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564

#RCAC #ประมวลภาพกิจกรรม

#พิธีเปิดการอบรม โครงการวัยเกษียณเขียนสร้างงาน

โดยการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีเปิดการอบรมโครงการวัยเกษียณเขียนสร้างสรรค์ โดยมีนายปรารพ เหล่าวานิช ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เป็นประธาน และนางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวต้อนรับ

พร้อมด้วยคุณอรสม สุทธิสาคร ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ.2563 นักเขียนสารคดีรางวัลศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ.2552 มีผลงานสารคดีรวมเล่ม เช่น คนค้นชีวิต สนิมดอกไม้ นักโทษประหารหญิง ฯลฯ (เป็นวิทยากรอบรมครั้งที่ 1, 5 และ 6)

พร้อมด้วย ดร.สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เขียนบทประพันธ์เรื่อง “ปลายจวัก” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และบทละครโทรทัศน์อีกหลายเรื่องทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และเรื่องล่าสุด ‘พิภพหิมพานต์’ (เป็นวิทยากรอบรมในครั้งที่ 2 – 4)

และผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 22 ท่าน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ ดังกล่าว ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ทั้งนี้ การอบรมฝึกฝนทักษะและประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 6 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2564

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

#กองทุนส่งเสริมศิลปะรวมสมัย #RCAC #84rcac #RCAC84#RCACBKK #Ratchadamnoencontemporaryartcenter 

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

#กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย


กิจกรรมอื่นๆ