Facebook Logo

ประมวลภาพ สศร. คัดเลือกนักออกแบบรุ่นใหม่ ลงพื้นที่ 5 ชุมชน จังหวัดเชียงราย นำงานออกแบบกราฟิก ผลักดันศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ พัฒนาสินค้าและบริการของชุมชน

ประมวลภาพ สศร. คัดเลือกนักออกแบบรุ่นใหม่ ลงพื้นที่ 5 ชุมชน จังหวัดเชียงราย นำงานออกแบบกราฟิก ผลักดันศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ พัฒนาสินค้าและบริการของชุมชน

#Rcac #ประมวลภาพ #ภาพบรรยากาศ

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

#ภาพบรรยากาศ สศร. คัดเลือกนักออกแบบรุ่นใหม่ ลงพื้นที่ 5 ชุมชน จังหวัดเชียงราย นำงานออกแบบกราฟิก ผลักดันศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ พัฒนาสินค้าและบริการของชุมชน

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักออกแบบรุ่นใหม่ และเยี่ยมชมการบันทึกเทปรายการชนช้างกราฟิกปีที่ 8 (The Real Graphic Design) ในรอบ Audition ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน พร้อมทั้งให้โอวาทเป็นแนวทางเสริมสร้างกำลังใจแก่ทีมนักออกแบบรุ่นใหม่

ซึ่งในปีนี้มีนักออกแบบรุ่นใหม่ สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 21 ทีมจาก 13 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (วิทยาลัยเพาะช่าง) และมหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยได้รับเกียรติจากศิลปินศิลปาธร และผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงกราฟิกดีไซน์ ได้แก่

นายไพโรจน์ ธีระประภา หรือ (โรจสยามรวย) ศิลปินศิลปาธร 2557 สาขาเรขศิลป์ กราฟิกดีไซเนอร์ผู้สร้าง อัตลักษณ์ไทยให้ร่วมสมัย

รองศาสตราจารย์ อาวิน อินทรังษี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะมัณฑศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ หัวหน้าสาขาจินตวิศวกรรมสื่อ และการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ อาจารย์สาขาวิชาครีเอทีฟกราฟิก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ

อาจารย์วีรภัทร สุธีรางกูร หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบกราฟิก คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมทำหน้าที่คณะกรรมการฯ ในครั้งนี้

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ปี พ.ศ. 2566 รายการชนช้าง ปีที่ 8 (The Real Graphic Design) ได้ทางเพจ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ เพจ Chonchang.therealgraphic

ขอขอบคุณภาพจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#Rcacbkk#rcac84#84rcac#ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ประมวลภาพ สศร. คัดเลือกนักออกแบบรุ่นใหม่ ลงพื้นที่ 5 ชุมชน จังหวัดเชียงราย นำงานออกแบบกราฟิก ผลักดันศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ พัฒนาสินค้าและบริการของชุมชน
กิจกรรมอื่นๆ