ภาพบรรยากาศ การมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายโครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก #2 ในหัวข้อ”บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ” ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

ภาพบรรยากาศ การมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายโครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก #2 ในหัวข้อ”บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ” ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

#RCAC #ข่าวสาร #ประชาสัมพันธ์

#วันนี้

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย


นายดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะทำงานโครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก #2 ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ” ได้นำผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทบุคคลทั่วไป และนักเรียน/นักศึกษา รวมทั้งสิ้น 6 รางวัล เข้ารับโล่รางวัลเกียรติยศ จากฯพณฯ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล


ทั้งนี้กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายดังกล่าว กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเพื่อ เปิดโอกาสให้ผู้มีใจรักในการถ่ายภาพ ถ่ายทอดความคิดและสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19 ตลอดจนเหตุการณ์ที่น่าประทับใจภายใต้ภาวะวิกฤต ความร่วมมือและน้ำใจไมตรีของคนไทย การฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำรงชีวิต โดยมีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจส่งภาพเข้าประกวดจำนวน 1,829 คน รวมทั้งสิ้น 8,012 ภาพ

แบ่งเป็นประเภทบุคคลทั่วไป 5,612 ภาพ ประเภทนักเรียน/นักศึกษา 2,400 ภาพ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกภาพที่ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 1,121 รางวัล รวมเป็นเงินรางวัล 2,019,000 บาท

ประเภทนักเรียนนักศึกษา

-รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศนายกรัฐมนตรี และเกียรติบัตร

ได้แก่ นายดลธรรม จงสอนสุข ชื่อภาพ รถเมล์ที่แสนวุ่นวาย

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และเกียรติบัตร ได้แก่ นายจารุวิทย์ ผ่องผุด ชื่อภาพ Music in the rain

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเกียรติบัตร ได้แก่ นางสาวชมพูนุช มีรัตน์ ชื่อภาพ เดินออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ

ประเภทบุคคลทั่วไป

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศนายกรัฐมนตรี และเกียรติบัตร

ได้แก่ นายประสบชัย จันดก ชื่อภาพ ยองเส้น ไทเลย

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และเกียรติบัตร ได้แก่ นายอรรจน์ ยอมใหญ่ ชื่อภาพ หาปลาในอ่าวพังงา

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเกียรติบัตร ได้แก่ นายเบนซิน จองสี ชื่อภาพ ป้องกัน Covid-19 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย

สรุปข่าว ประจำวันที่ 22 มิ.ย. 2564

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายโครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก # 2 ในหัวข้อ”บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ”

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/42948

นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลภาพถ่าย “บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ” ชื่นชมคนไทยร่วมมือร่วมใจกันช่วงวิกฤติโควิด-19

https://thainews.prd.go.th/…/detail/TCATG210622100726678

นายกฯมอบรางวัลภาพถ่าย”บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ”

วธ.ตัดสินภาพถ่ายชนิดเลิศ “ยองเส้น ไทเลย-รถเมล์ที่แสนวุ่นวาย”

https://www.newtv.co.th/news/84223

‘นายกฯ’มอบรางวัลภาพถ่าย’บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ’ชื่นชมคนไทยร่วมมือกัน

https://www.naewna.com/politic/582029

นายกมอบรางวัล บันทึกคนไทยหัวใจไม่ท้อ

ขอขอบคุณภาพและข้อมูล จากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#โครงการศิลปินร่วมสมัยสู้ภัยโควิดด้วยจิตสำนึก2

#บันทึกคนไทยหัวใจไม่เคยท้อ#สาขาภาพถ่าย

#ประกวดภาพถ่าย

#Rcacbkk#Rcac84#84rcac#Ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ประเภทนักเรียนนักศึกษา

รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศนายกรัฐมนตรี และเกียรติบัตร

นายดลธรรม จงสอนสุข ชื่อภาพ รถเมล์ที่แสนวุ่นวาย

ประเภทนักเรียนนักศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ รองนายกรัฐมนตรี

(นายวิษณุ เครืองาม) และเกียรติบัตร

นายจารุวิทย์ ผ่องผุด ชื่อภาพ Music in the rain

ประเภทนักเรียนนักศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเกียรติบัตร นางสาวชมพูนุช มีรัตน์ ชื่อภาพ เดินออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ

ประเภทบุคคลทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศนายกรัฐมนตรี และเกียรติบัตร

นายประสบชัย จันดก ชื่อภาพ ยองเส้น ไทเลย

ประเภทบุคคลทั่วไป

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และเกียรติบัตร ได้แก่ นายอรรจน์ ยอมใหญ่ ชื่อภาพ หาปลาในอ่าวพังงา

ประเภทบุคคลทั่วไปรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเกียรติบัตร ได้แก่ นายเบนซิน จองสี ชื่อภาพ ป้องกัน Covid-19 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย


กิจกรรมอื่นๆ