ประมวลภาพ การถ่ายทำวีดิทัศน์แฟชั่นโชว์และหนังสือรวบรวมผลงานของนักออกแบบเครื่องแต่งกายจากโครงการพัฒนาผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประมวลภาพ การถ่ายทำวีดิทัศน์แฟชั่นโชว์และหนังสือรวบรวมผลงานของนักออกแบบเครื่องแต่งกายจากโครงการพัฒนาผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Rcac #วันนี้

วันพุธที่ 8 กันยายน 2565


หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม


นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เกียรติให้สัมภาษณ์ผลการดำเนินโครงการพัฒนาผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเยี่ยมชมการถ่ายทำวีดิทัศน์แฟชั่นโชว์และหนังสือรวบรวมผลงานของนักออกแบบเครื่องแต่งกายจากโครงการดังกล่าว

ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ

#Rcacbkk #Rcac84 #84Rcac #Ratchadamnoencontrmporaryartcenter#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินกิจกรรมอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031