แผนที่ การเดินทางมา และการติดต่อ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

Ratchadamnoen Contemporary Art Center

84 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์ 0 2224 8030 ต่อ 202, 302, 315

โทรสาร 0 2224 8031

 

เปิดทำการ

อังคาร – อาทิตย์

เวลา 10.00 – 19.00 น.

(ปิดทำการทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

เว็ปไซต์ www.rcac84.com

อีเมล rcac.talk@gmail.com

Facebook/rcac84

Instagram @84rcac

 

การเดินทางโดยสารสาธารณะ

รถโดยสารสาธารณะ (รถเมล์)

ธรรมดา 2, 12, 15, 47, 59, 60, 70

รถปรับอากาศ 2, 12, 35, 44, 59, 60, 70, 79, 157, 171, 183, 503, 509, 511, 556, A4, S1

 

เรือโดยสารสาธารณะ

เส้นทางเดินเรือคลองแสนแสบ โดยมาลงสุดเส้นทางท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ

เดินเท้าข้ามมายังบริเวณป้อมมหากาฬ ผ่านลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ (ระยะทางประมาณ 500 เมตร)

 

ระบบขนส่งทางราง (MRT / BTS)

MRT (รถไฟฟ้าใต้ดิน)           ลงรถไฟฟ้ามหานคร สถานีสามยอด เดินทางต่อด้วยรถโดยสารสาธารณะ

หรือเดินเท้าผ่านสวนรมณีนาถ (ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร)

BTS (รถไฟลอยฟ้า)               ลงรถไฟฟ้ามหานคร สถานีราชเทวี เดินทางต่อด้วยรถโดยสารสาธารณะ

หรือทางเรือโดยสารสาธารณะ (ท่าเรือสะพานหัวช้าง)

นิทรรศการ “THE RELATION ART THESIS EXHIBITION” จัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แสดงระหว่างวันที่ 22 – 30 กรกฎาคม 2563
นิทรรศการ “THE RELATION ART THESIS EXHIBITION” จัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แสดงระหว่างวันที่ 22 – 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา ทั้งหมด 13 คน และศิลปินรับเชิญ 8 คน ได้แก่
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปริญญา ตันติสุข
2. รองศาสตราจารย์ศุภชัย สุกขีโชติ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่น หวานจริง
4. รองศาสตราจารย์สรรณรงค์ สิงหเสนี
5. ดร.เมตตา สุวรรณศร
6. ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ดวงหทัย พงศ์ประสิทธิ์
7. อาจารย์สุทธาสินีย์ สุวุฒโฑ
8. คุณมณทิพย์ เทพวารินทรามาศ
เปิดนิทรรศการ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น.
ประธาน : คุณมณทิพย์ เทพวารินทรามาศ

นิทรรศการ “THE RELATION ART THESIS EXHIBITION” จัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แสดงระหว่างวันที่ 22 – 30 กรกฎาคม 2563

X