ห้องสมุดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับงาน ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในแขนงต่างๆ อีกทั้งยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างพื้นฐานความเข้าใจและกระบวนการคิดอย่างในเชิงสร้างสรรค์ ให้กับผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทยซึมซับบรรยากาศขององค์ความรู้และได้เปิดโลกทัศน์ผ่านผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

west coast ceramics

ชื่อหนังสือ west coast ceramics เกริ่นนำ – ผู้แต่ […]

Warhol

ชื่อหนังสือ Warhol เกริ่นนำ – ผู้แต่ง Richard Mor […]

MAASTRICHT MARCH 2007 CONTEMPORARY CHINESE ART

ชื่อหนังสือ MAASTRICHT MARCH 2007 CONTEMPORARY CHINESE […]

Photographing Women

ชื่อหนังสือ Photographing Women เกริ่นนำ – ผู้แต่ […]

Troels Wörsel

ชื่อหนังสือ Troels Wörsel เกริ่นนำ – ผู้แต่ง Holg […]

Tinus van Doorn 1905-1940

ชื่อหนังสือ Tinus van Doorn 1905-1940 เกริ่นนำ – […]

The Pavillion for the UAE

ชื่อหนังสือ The Pavillion for the UAE เกริ่นนำ – […]

TAIWAN Artist Exposed Close to Open

ชื่อหนังสือ TAIWAN Artist Exposed Close to Open เกริ่นน […]

The Future of the Object ! A Selection of American Art ; Minimalism and After Galerie Ronny Van de Velde, Antwepen

ชื่อหนังสือ The Future of the Object ! A Selection of A […]

IAN DAVENPORT

ชื่อหนังสือ IAN DAVENPORT เกริ่นนำ – ผู้แต่ง Ian […]

INTERNAZIONALE D’ ARTE CONTEMPORANEA

ชื่อหนังสือ INTERNAZIONALE D’ ARTE CONTEMPORANEA […]

think with the senses feel with the mind art in the present tense participating countries collateral events

ชื่อหนังสือ think with the senses feel with the mind ar […]

The Photographic Eye of Ben Shahn

ชื่อหนังสือ The Photographic Eye of Ben Shahn เกริ่นนำ […]

Erró 1974-1986

ชื่อหนังสือ Erró 1974-1986 เกริ่นนำ – ผู้แต่ง cat […]

URI KATZENSTEIN HOME

ชื่อหนังสือ URI KATZENSTEIN HOME เกริ่นนำ – ผู้แต […]

Posters Bevis Hillier

ชื่อหนังสือ Posters Bevis Hillier เกริ่นนำ – ผู้แ […]

US in NL

ชื่อหนังสือ US in NL เกริ่นนำ – ผู้แต่ง Ruud Sche […]

Uruguay Rimer Gardillo / XLIX Biennale di Venezia

ชื่อหนังสือ Uruguay Rimer Gardillo / XLIX Biennale di V […]

UTAMARO

ชื่อหนังสือ UTAMARO เกริ่นนำ – ผู้แต่ง J.Hillier […]

sculpture projects muenster 07

ชื่อหนังสือ sculpture projects muenster 07 เกริ่นนำ &#8 […]

The growth of child art

ชื่อหนังสือ The growth of child art เกริ่นนำ – ผู […]

THE 9TH INDEPENDANTS EXHIBITION OF PRINTS IN KANAGAWA ’83

ชื่อหนังสือ THE 9TH INDEPENDANTS EXHIBITION OF PRINTS I […]

The Guide To NUDE AND CLAMOUR PHOTOGRAPHY

ชื่อหนังสือ The Guide To NUDE AND CLAMOUR PHOTOGRAPHY เ […]

THE 20 TH CENTURY ARTBOOK

ชื่อหนังสือ THE 20 TH CENTURY ARTBOOK เกริ่นนำ – […]

พระพุทธรูปปางต่าง ๆ

ชื่อหนังสือ พระพุทธรูปปางต่าง ๆ เกริ่นนำ – ผู้แต่ […]

1 2 17

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031