ขอเชิญชม นิทรรศการ “จินตภาพทวารบาลวัดหลวง” โดย ผศ. เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์ จัดแสดงระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2563 ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ขอเชิญชม นิทรรศการ “จินตภาพทวารบาลวัดหลวง” โดย ผศ. เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์ จัดแสดงระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2563 ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

#Rcac #ขอเชิญชม

นิทรรศการแสดงผลงานที่ผสานศิลปะไทยกับศิลปะร่วมสมัยขึ้น โดยใช้ภาพพิมพ์ จิตรกรรม และสื่อผสม เป็นสื่อให้ผู้ชมได้หันกลับมามองความงามของศิลปะไทยอีกครั้ง

“จินตภาพทวารบาลวัดหลวง” (Imagnary Dvarapalas of Royal Temples) เนื้อหาของผลงานในครั้งนี้มุ่งย้ำการแสดงคุณค่าของความเคารพในภาระหน้าที่ที่ได้รับ การตระหนักถึงความศรัทธา ความเชื่อ ทำดีได้ดี ตามคติศาสนา ซึ่งปกติถูกสะท้อนออกมาให้รับรู้จากผลงานประเภทต่างๆ ที่ถูกจัดสร้างขึ้นภายในวัด ไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมฝาผนังทั้งภายในภายนอกหรือโดยรอบ โบสถ์ วิหาร รวมถึงบานประตู หน้าต่าง และงานประติมากรรมที่ใช้ประกอบกับราวบันไดพญานาค ฯลฯ เฉพาะในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ ได้ให้ความสำคัญต่อทวารบาล ซึ่งมีรูปลักษณ์เป็นผู้ปกป้องดูแลรักษาพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ รูปผู้พิทักษ์เหล่านี้สถิตอยู่บนบานประตูทางเข้าออกของผนังกำแพงทางเข้าสู่ ศาสนสถาน โบสถ์ วิหาร เจดีย์ สถูป เพื่อการปกป้องคุ้มครองสถานที่และศสนิกชนจากการลุกล้ำของสิ่งอวมงคล

เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์

.

นิทรรศการ “จินตภาพทวารบาลวัดหลวง”

โดย ผศ. เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์

จัดแสดงระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2563

ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

#ศิลปะร่วมสมัย#ภาพพิมพ์#จิตรกรรม#สื่อผสม

#rcacbkk#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

#Rcac#84rcac#rcac84#Ratchadamnoencontemporaryartcenter


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031