ขอเชิญร่วมติดตามและให้กำลังใจผู้ผ่านเข้ารอบการประกวด OCAC : Young Art Model 2020) ทั้ง 26 คน

ขอเชิญร่วมติดตามและให้กำลังใจผู้ผ่านเข้ารอบการประกวด OCAC : Young Art Model 2020) ทั้ง 26 คน

ในกิจกรรม ” Runway Is My Way ” เพราะทุกที่คือรันเวย์ การแสดงแบบแฟชั่นผ้าไทยร่วมสมัย

เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงแบบแฟชั่นผ้าไทยร่วมสมัย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแสดงแบบแฟชั่นผ้าไทยร่วมสมัย (OCAC : Young Art Model 2020) โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

OCAC01 เจนนี่ นางสาวลักษิกา สมบูรณ์

OCAC02 พลอย เด็กหญิงพิชญ์นาฏ มาพงษ์

OCAC06 แพรวา นางสาวมนพัทธ์ เลิศกุลวิวัฒน์

OCAC07 บอมบีม นางสาวศิริวิมล ต่ายแสง

OCAC08 ปาล์ม นางสาวสุธดา ละเอียดดี

OCAC11 เนม นางสาววรัชยา สมคำ

OCAC14 อาย นางสาวอรวรรณ ขุนทอง

OCAC15 ออย นางสาวชลิตตา โครตบูรณ์

OCAC16 ไข่มุก นางสาววริษา แสวงศิลป์

OCAC19 ไอซ์ เด็กหญิงนัฏฐอร อัศวประเสริฐดี

OCAC20 เน็ตต์ นางสาวณัฐณิชา สุสุวรรณ

OCAC21 อุ๋มจัง เด็กหญิงพุธิตา เจริญรุ่ง

OCAC24 ชาญทิ นางสาวชาญทิ จงรักษ์

OCAC25 ฮาน่า นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีนพนิคม

OCAC28 พลอย นางสาวพลอยวรินทร์ แสนไชย

OCAC30 ณาดา เด็กหญิงณาดา สุธีโสภณ

OCAC34 เม่ยเม่ย เด็กหญิงสุวรีย์ จุติภณโชติพันธ์

OCAC35 ไอซ์ นางสาวกชพร สุชัยรัตนวิโรจน์

OCAC40 อลิศ เด็กหญิงธนัชศลักษณ์ ฮัดสัน

OCAC41 ผ้าแพร นางสาวณัฐกฤตา เกิดแก่นจิโรจ

OCAC42 อร นางสาวนวลวรรณ เวลาเกิด

OCAC43 เบล นางสาวพสิกา โชคไพรสิน

OCAC46 อันอัน นางสาวอัญธิชา บูรณะ

OCAC47 ช่อเอื้อง นางสาวภูริชญา สุมลศิริ

OCAC51 มิลัน เด็กหญิงวรางคณา ชูอ่อน

OCAC52 เอื้องฟ้า นางสาวอริสรา จริยภักดีปฏิมา

ร่วมติดตามและเป็นกำลังใจ ได้ทาง เพจ OCAC ART MODEL

https://www.facebook.com/OCAC296/

#OCACYoungArtModel2020

#RunwayIsMyWay #เพราะทุกที่คือรันเวย์

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#กระทรวงวัฒนธรรม

#เราจะก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

#COVID19 #ส่งกำลังใจคนไทยสู้โควิด


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031