ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!!! กับ “โครงการวัยเกษียณเขียนสร้างงาน” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแนวคิด อ่าน คิด เขียน ใช้เวลาชีวิตอย่างมีคุณค่า สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!!! กับ “โครงการวัยเกษียณเขียนสร้างงาน” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแนวคิด อ่าน คิด เขียน ใช้เวลาชีวิตอย่างมีคุณค่า สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564

#RCACPR

..ประชาสัมพันธ์…

กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!!!! กับ “โครงการวัยเกษียณเขียนสร้างงาน” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแนวคิด

.

อ่าน คิด เขียน ใช้เวลาชีวิตอย่างมีคุณค่า

#เรียนรู้การเขียนงานในรูปแบบ

*การคิดโครงเรื่อง (plot)

*การย่อเรื่อง

*การเขียนความเรียง

*การเขียนสารคดี

เพื่อสร้างงานให้เป็นจริงในยุคออนไลน์

อบรมฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ

#อ่านรายละเอียดโครงการฯ ได้ที่ : https://drive.google.com/…/1c3ynbulv4fdMXgOKoNX…/view…

#คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

1. อายุตั้งแต่ 55-75 ปี

2. ประสบการณ์/หรือชื่นชอบ การอ่านและการเขียน

3. มีความกระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ

4. สามารถเข้ารับการอบรมได้ทุกครั้ง

#หลักเกณฑ์ในการสมัคร : เขียนความคิดในลักษณะเรียงความ ในหัวข้อ #ชีวิตที่เหลือคือหน้ากระดาษแผ่นใหม่ ความยาว 1-2 หน้ากระดาษ พิมพ์ด้วยฟ้อนต์ Thai Sarabun New ขนาดฟ้อนต์ 16 บันทึกเป็นไฟล์ PDF ส่งมาพร้อมลิงก์รับสมัครได้ที่: https://forms.gle/qdx5gdCPKLoYvzST7 หรือสแกน QR-code

#สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564

#ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ 20 ท่าน

: วันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2564 โดยทางโครงการฯ จะแจ้งโดยตรง และทาง www.bangkoklivenews.com

#วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการอบรมได้แก่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2. คุณอรสม สุทธิสาคร นักเขียนสารคดี-รางวัลศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ.2552 มีผลงานสารคดีรวมเล่ม เช่น คนค้นชีวิต สนิมดอกไม้ นักโทษประหารหญิง ฯลฯ

3. ดร.สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เขียนบทประพันธ์เรื่อง “ปลายจวัก” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และบทละครโทรทัศน์อีกหลายเรื่องทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

• ผลงานของผู้เข้ารับการอบรมในโครงการจะได้รับการตีพิมพ์รวมเล่ม

และร่วมสร้างเพจ #Facebookวัยเกษียณเขียนสร้างงาน

เพื่อเผยแพร่ผลงาน ประชาสัมพันธ์ และเสนองานในวงกว้างต่อไป

***การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ และถือเป็นที่สิ้นสุด

***กำหนดการอาจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

***การอบรม 6 ครั้ง ระหว่างเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2564

สถานที่เรียน : กรุงเทพมหานคร

#ร่วมสร้างสังคมคนวัยเกษียณที่รักการอ่านและการเขียนอย่างมีความสุข!

.

.

.

กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย โทร 02 209 3754

ติดตาม “กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย” ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่

Website : www.ocac.go.th

#กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

#ศิลปะร่วมสมัย#กองทุนสศร

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564

.

#Rcacbkk#Rcac#84rcac#Rcac84#Ratchadamnoencontemporarayartcenter#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031