ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาออนไลน์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยผ่านระบบ ZOOM ภายใต้โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ประจำปี 2564 เสวนาครั้งที่ 3 หัวข้อ “การปรับตัวของหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ และพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมในวิกฤต COVID-19” วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น.

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาออนไลน์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยผ่านระบบ ZOOM ภายใต้โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ประจำปี 2564 เสวนาครั้งที่ 3 หัวข้อ “การปรับตัวของหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ และพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมในวิกฤต COVID-19” วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น.

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาออนไลน์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยผ่านระบบ Zoom ภายใต้โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ประจำปี 2564

เสวนาครั้งที่ 3 หัวข้อ “การปรับตัวของหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ และพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมในวิกฤต Covid-19”
วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น.

บรรยายโดย
– ผศ.ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย / พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม
– ดร.พธู คูศรีพิทักษ์ / อาจารย์สาขาวิชาพิพิธภัณฑ์ศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรี ได้ที่ https://qrgo.page.link/sKzEt หรือสแกน QR Code (จำกัดจำนวน 95 ท่าน)
#RCACPR #RCACFromHome #OCACRegionalGalleries #MuseumSeminar


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031