ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาออนไลน์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยผ่านระบบ ZOOM ภายใต้โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ประจำปี 2564 เสวนาครั้งที่ 4 หัวข้อ “จากท้องถิ่นสู่สากล : ศิลปะร่วมสมัยไทยในเวทีนานาชาติ” วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น.

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาออนไลน์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยผ่านระบบ ZOOM ภายใต้โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ประจำปี 2564 เสวนาครั้งที่ 4 หัวข้อ “จากท้องถิ่นสู่สากล : ศิลปะร่วมสมัยไทยในเวทีนานาชาติ” วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น.

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาออนไลน์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยผ่านระบบ Zoom ภายใต้โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ประจำปี 2564

เสวนาครั้งที่ 4 หัวข้อ “จากท้องถิ่นสู่สากล : ศิลปะร่วมสมัยไทยในเวทีนานาชาติ”
วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น.
บรรยายโดย
– รศ.ดร.อภิรดี เกษมศุข / ภัณฑารักษ์ นิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ เวนิสเบียนนาเล่ (Venice Architecture Biennale)
– ดร.วิภาช ภูริชานนท์ / ภัณฑารักษ์ มหกรรมศิลปะนานาชาติ Singapore Biennale และ Thailand Biennale

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรี ได้ที่ https://qrgo.page.link/feuwA หรือสแกน QR Code (จำกัดจำนวน 95 ท่าน)


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031