ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการวัยเกษียณเขียนสร้างงานจำนวน 22 ท่าน โดยการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการวัยเกษียณเขียนสร้างงานจำนวน 22 ท่าน โดยการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

#โครงการวัยเกษียณเขียนสร้างงาน โดยการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 22 ท่าน เพื่อเข้ารับการอบรมฝึกฝนทักษะและประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 6 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้การอบรมครั้งแรกจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564

เวลา 9.00 – 16.00 น.

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

โดยได้รับเกียรติจากคุณอรสม สุทธิสาคร ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ.2563 นักเขียนสารคดีรางวัลศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ.2552 มีผลงานสารคดีรวมเล่ม เช่น คนค้นชีวิต สนิมดอกไม้ นักโทษประหารหญิง ฯลฯ (เป็นวิทยากรอบรมครั้งที่ 1, 5 และ 6)

พร้อมด้วย ดร.สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เขียนบทประพันธ์เรื่อง “ปลายจวัก” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และบทละครโทรทัศน์อีกหลายเรื่องทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และเรื่องล่าสุด ‘พิภพหิมพานต์’ (เป็นวิทยากรอบรมในครั้งที่ 2 – 4)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมดังต่อไปนี้

1. นางสาวกรองจิต เนื่องสุข

2. นางกาญจนา พุ่มพวย

3. นางสาวชุติมา นันทะวงษ์

4. นายณัฐพงษ์ โอฆะพนม

5. นางทิพภา ปลีหะจินดา

6. นางน้ำผึ้ง ปูรณะสุคนธ

7. นายบุญส่ง ลอยสุวรรณ์

8. นายพงษ์ศักดิ์ โพธิครูประเสริฐ

9. นายภาณุพงษ์ คงจันทร์

10. นางสาวรัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม

11. นางสาววรรณศิริ ผลประมูล

12. นายวิทยา ด่านธำรงกูล

13. นางสาวสกุลรัตน์ จารุสันติกุล

14. นางสาวสมรักษ์ เจียมธีรสกุล

15. นางสัญญลักษณ์ ประยูรศร

16. นางสุจินต์ กันนิยม

17. นางสุนันท์ แดงประไพ

18. นางสุมน คณานิตย์

19. นางสาวโสภาวรรณ วิทย์ดำรงค์

20. นางอาภาณุ เกิดเพทางค์

21. นางอำไพ กิราวัลย์

22. นางสาวอุไรศรี ศุภดิลกลักษณ์

**ทั้งนี้การคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุดตามดุลยพินิจของกรรมการฯ โดยลำดับการประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงตามลำดับตัวอักษร

**โดยผลงานของผู้เข้าอบรมจะได้รับการตีพิมพ์รวมเล่มและร่วมสร้างเพจ เฟซบุ๊กวัยเกษียณเขียนสร้างงาน

ติดตามข้อมูลได้ที่เพจ #วัยเกษียณเขียนสร้างงาน

ขอขอบคุณ

เพจเฟซบุ๊ก #สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#RCAC #Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031