ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป 2563 (ART EXHIBITION BY STUDENTS OF COLLEGE OF FINE ARTS 2020) ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป 2563 (ART EXHIBITION BY STUDENTS OF COLLEGE OF FINE ARTS 2020) ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น.

นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป 2563 (Art Exhibition by Students of College of Fine Arts 2020)

โดยมีนางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นประธาน

และได้รับเกียรติจากนายธงชัย รักปทุม ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศน์ศิลป์ (สาขาจิตรกรรม) ประจำปี 2553

นายนายสมศักดิ์ เชาว์ธาดาพงศ์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (สาขาจิตกรรม) ประจำปี 2560

นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย,

ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป ผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ห้องนิทรรศการ 5 (ชั้น 2) หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

———————————————————

ในการนี้ได้มีพิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการประกวด และเยี่ยมผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจำนวนกว่า 100 ผลงาน

———————————————————

ทั้งนี้สามารถเข้าชมนิทรรศการฯ ดังกล่าว

ซึ่งจัดแสดงระหว่างวันที่ 6 – 27 ตุลาคม 2563

ณ ห้องนิทรรศการ 5 (ชั้น 2) หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น.

ทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ (เว้นวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031