วันที่ 24 กุมภาพันธ์ วัน “ศิลปินแห่งชาติ” (ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีศิลปินที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวนทั้งสิ้น 12 คน)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ วัน “ศิลปินแห่งชาติ” (ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีศิลปินที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวนทั้งสิ้น 12 คน)

วัน “ศิลปินแห่งชาติ”

เนื่องด้วยมติคณะรัฐมนตรีฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 ได้ประกาศให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวัน “ศิลปินแห่งชาติ” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี ผู้เป็นพระปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทั้งในด้านกวีนิพนธ์ ด้านประติมากรรม และด้านดนตรี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการ “ศิลปินแห่งชาติ” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 เพื่อสรรหา ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือศิลปินผู้สร้างสรรค์ ผลงาน ศิลปะล้ำค่า อันทรงคุณค่าของแผ่นดิน โดยยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ และเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย รองประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พุทธศักราช 2563 โดยมีศิลปินที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวนทั้งสิ้น 12 คน ดังนี้

สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี (จิตรกรรม)

2. นายอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ (จิตรกรรม-สื่อผสม)

3. นายประภากร วทานยกุล (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย)

4. นายสำเริง แดงแนวน้อย (ประณีตศิลป์-แกะสลักไม้)

สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่

1. นายเอนก นาวิกมูล

2. นางสาวอรสม สุทธิสาคร

สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่

1. นายประทีป สุขโสภา (เพลงพื้นบ้าน)

2. นายประเมษฐ์ บุณยะชัย (นาฏศิลป์-โขน)

3. นายปี๊บ คงลายทอง (ดนตรีไทย)

4. นางสุดา ชื่นบาน (ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง)

5. นางรุ่งฤดี เพ็งเจริญ (รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส) (ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง)

6. นายปง อัศวินิกุล (ผู้กำกับระบบเสียง-สร้างสรรค์ และบันทึกเสียงภาพยนตร์)

*******************************************************

ขอขอบคุณ : https://www.thaipost.net/main/detail/94014

https://www.pinterest.com/pin/642396334322246837/

https://hilight.kapook.com/view/56456


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031