โอกาสดีๆสำหรับผู้สร้างงานศิลปะชาวโคราช ชิงทุนสำหรับสร้างสรรค์ผลงาน ในงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 THAILAND BIENNALE, KORAT 2021 ภายใต้หัวข้อ “ธรรมชาติ เป็นใหญ่ในโลก ศิลปะมีอิสระในตัวเอง”

โอกาสดีๆสำหรับผู้สร้างงานศิลปะชาวโคราช ชิงทุนสำหรับสร้างสรรค์ผลงาน ในงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 THAILAND BIENNALE, KORAT 2021 ภายใต้หัวข้อ “ธรรมชาติ เป็นใหญ่ในโลก ศิลปะมีอิสระในตัวเอง”

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์

โอกาสดีๆสำหรับผู้สร้างงานศิลปะชาวโคราช
ชิงทุนสำหรับสร้างสรรค์ผลงานมูลค่าทุนรวมกว่า 900,000 บาท (30 ทุน ทุนละ 30,000 บาท)

ในงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2
Thailand Biennale, Korat 2021 ภายใต้หัวข้อ “ธรรมชาติ เป็นใหญ่ในโลก ศิลปะมีอิสระในตัวเอง”

โดยแบ่งผลงานออกเป็น 2 ประเภท
-ประเภท 2 มิติ อาทิเช่น ศิลปะบนกำแพง , Street Art , Graffiti
-ประเภท 3 มิติ อาทิเช่น ประติมากรรม , สื่อผสม , ศิลปะแบบจัดวาง, Land Art, Public Art

กำหนดการ
ปิดรับสมัคร : 10 สิงหาคม 2564
รอบคัดเลือก : 15 สิงหาคม 2564
รอบตัดสิน : 20 สิงหาคม 2564

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
เป็นนักเรียน นักศึกษา ศิลปิน หรือประชาชนทั่วไป ที่เกิดหรือปัจจุบันเป็นผู้ศึกษา หรืออาศัย หรือทำงาน หรือพำนักอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสารการชิงทุน และใบสมัคร
https://bit.ly/35rmPVp

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารการชิงทุน
https://www.facebook.com/ThailandBiennaleKorat2021

#ThailandBiennaleKorat
#ประกวดศิลปะ
#งานประกวดศิลปะ
#ประกวดงานศิลปะ
#ชิงทุน
#ผลงานศิลปะ
#ประกวดศิลปกรรม
#ประกวดวาดภาพนานาชาติ


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031